Konkurs SOS Przyrodzie 2022

Konkurs „SOS Przyrodzie 2022" odbędzie się pod hasłem:

„Lokalność a łańcuchy dostaw – wpływ na środowisko oraz społeczeństwo”

każdy zespół biorący udział w konkursie ma za zadanie przygotować pracę konkursową związaną z tematem konkursu.
Praca powinna zawierać następujące elementy:
• motywacyjne
• edukacyjne
• informacyjne

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież objęte opieką i wsparciem Programu SOS Dziecięcych Wiosek SOS w Polsce
Regulamin konkursu i karty zgłoszeń są dostępne w zakładce Dokumenty / Konkurs SOS Przyrodzie
http://inspe.org/konkurs-sos-przyrodzie-2022
Główną nagrodą Konkursu SOS Przyrodzie 2022 będzie rejs jachtem kabinowym po jeziorze Jeziorak dla dwóch najlepszych zespołów oraz ich opiekunów.
W terminie: 23-26.06.2022