Dnia 20.04.2018 w Dziecięcej Wiosce SOS Karlino odbył się finał konkursu „SOS Przyrodzie”

Wszystkie zaprezentowane prace charakteryzowały się pomysłowością, oryginalnością oraz dużym zaangażowaniem tworzących je zespołów.
Prezentacjom prac finałowych towarzyszyły ogromne emocje i dużo pozytywnej energii.
W finale wygrała praca: Balkon przyjazny pszczołom
Zwycięzcą i wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy.