Konkurs SOS Przyrodzie

W programie SOS Wiosek Dziecięcych w Karlinie ruszył projekt „SOS Przyrodzie" Podopieczni dowiedzą się, jak dbać o środowisko w życiu codziennym, a wiedzę tę przekują w działanie.
Dzieci już pracują nad pomysłami na rzecz poprawy lokalnego środowiska, czyli Karlina i Koszalina.
Na zwycięski zespół czeka nagroda – kilkudniowy rejs jachtem po mazurach.