Konkurs SOS Przyrodzie 2019

Celem konkursu „SOS Przyrodzie 2019" jest:
- Zwrócenia uwagi na problemy ekologiczne,
- Zaktywizowanie podopiecznych SOS Wioski Dziecięce w Polsce do szukania rozwiązań w celu poprawy lokalnego środowiska naturalnego,
- Prace projektowe wspierają pracę w grupach.

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież objęte opieką i wsparciem Programu SOS Dziecięcych Wiosek SOS w Polsce
Regulamin konkursu i karty zgłoszeń są dostępne w zakładce Dokumenty / Konkurs SOS Przyrodzie 2019
http://www.inspe.org/konkurs-sos-przyrodzie-2019-0