Konkurs "SOS przyrodzie 2020"

Konkurs „SOS Przyrodzie 2020" odbędzie się pod hasłem:

„Dorosłych uczą dzieci jak sortować śmieci”

każdy zespół biorący udział w konkursie ma za zadanie przygotować pracę konkursową promującą i uczącą sortowania śmieci.
Praca powinna zawierać następujące elementy:
• motywacyjne
• edukacyjne
• informacyjne

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież objęte opieką i wsparciem Programu SOS Dziecięcych Wiosek SOS w Polsce
Regulamin konkursu i karty zgłoszeń są dostępne w zakładce Dokumenty / Konkurs SOS Przyrodzie
http://inspe.org/konkurs-sos-przyrodzie-2020
Główną nagrodą Konkursu SOS Przyrodzie 2020 będzie rejs jachtem kabinowym po jeziorze Jeziorak dla dwóch najlepszych zespołów oraz ich opiekunów.
W terminie: 25-28.06.2020