Konkurs SOS Przyrodzie 2021

Tematem konkursu „SOS Przyrodzie 2021" jest: BIORÓŻNORODNOŚĆ

Cel konkursu:

• Zwrócenia uwagi na problemy ekologiczne związane z zaburzeniami bioróżnorodności spowodowanymi przez człowieka.
• Dostrzeżenie zależności występujących w przyrodzie oraz ich wpływ na nasze życie, globalnie i lokalnie.
• Zaktywizowanie podopiecznych SOS Wioski Dziecięce w Polsce do szukania rozwiązań w celu poprawy lokalnej bioróżnorodności we własnym otoczeniu,
• Nauka pracy w zespole.

Terminarz konkursu:

29.01.21 – zgłaszanie zespołów
02.04.21 – wysyłanie gotowych prac
09.04.21 – ogłoszenie finalistów w poszczególnych lokalizacjach
21.04.21 – finał konkursu w Karlinie
23.04.21 – finał konkursu w Lublinie
24-27.06.21 – Rejs na Jezioraku.

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież objęte opieką i wsparciem Programu SOS Dziecięcych Wiosek SOS w Polsce
Regulamin konkursu i karty zgłoszeń są dostępne w zakładce: Dokumenty / Konkurs SOS Przyrodzie 2019

http://inspe.org/konkurs-sos-przyrodzie-2021

Przydatne linki:

https://www.wwf.pl/sites/default/files/2020-09/Living_Planet_Report_2020...

https://www.wwf.pl/living-planet-report-2020?fbclid=IwAR2S1cq_OvgiPyU-Qs...