Konkurs "SOS w Biznesie 2019"

Celem Konkursu SOS w Biznesie 2019 jest:
• Przekazanie podstaw wiedzy o przedsiębiorczości i budowanie świadomości biznesowej
• Praktyczna nauka przygotowania skróconego Biznes Planu (Planu działania przedsiębiorstwa)
• Uświadomienie uczniom istnienia metodologicznego podejścia do zarządzaniem projektami
• Osiąganie większej sprawności przy pracy nad projektami w szkole i poza nią
Uczestnicy konkursu:
Podopieczni Dziecięcych Wiosek SOS w Polsce.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest utworzenie grup(y) zawierającej czterech uczniów/podopiecznych powyżej 15 roku życia, pracujących pod nadzorem opiekuna (nauczyciela/opiekuna, który przeszedł szkolenie zorganizowane przez organizatora)

Regulamin i karta zgłoszenia jest dostępna w zakładce Do pobrania/Konkurs SOS w Biznesie 2019
http://www.inspe.org/konkurs-sos-w-biznesie-2019

Główną nagrodą Konkursu SOS w Biznesie 2019 będzie tygodniowy rejs na żaglowcu STS Fryderyk Chopin w terminie: 26.08.2019 – 01.09.2019 na trasie Esbjerg – Scheveningen