Konkursu „SOS Przyrodzie 2022"

Tematem konkursu „SOS Przyrodzie 2022" jest:
„Lokalność a łańcuchy dostaw – wpływ na środowisko oraz społeczeństwo”

Cel konkursu:

• Zwrócenia uwagi na problemy ekologiczne związane globalizacją gospodarki
• Wpływ transportu towarów na środowisko
• Społeczne efekty globalizacji
• Nauka pracy w zespole.

Terminarz konkursu:

1. 03.01.2022 ogłoszenie konkursu i przyjmowanie zgłoszeń zespołów
2. 29.01.2022 koniec przyjmowania zgłoszenie zespołów do konkursu.
3. 30.04.2022 ostateczny termin oddawania prac konkursowych.
4. 09.05.2022 ogłoszenie finalistów w poszczególnych lokalizacjach.
5. 16.05.2022 finał konkursu w Karlinie.
6. 18.05.2022 finał konkursu w Lublinie.
7. 23-26.06.2022 Rejs po Jezioraku

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież objęte opieką i wsparciem Programu SOS Dziecięcych Wiosek SOS w Polsce
Regulamin konkursu i karty zgłoszeń są dostępne w zakładce: Dokumenty / Konkurs SOS Przyrodzie 2022

http://inspe.org/konkurs-sos-przyrodzie-2022