Program finansujący zajęcia wyrównawcze w szkołach

Od września 2014r wprowadzamy program finansujący zajęcia wyrównawcze dla dzieci mające problemy z nauką w szkołach podstawowych dla klas I-V oraz dofinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci uzdolnionych startujących w różnych konkursach i olimpiadach edukacyjnych.