V Czernikowski Festiwal Szachowy, 15-16 września 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na V Czernikowski Festiwal Szachowy
1. CEL IMPREZY
* Popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
* Zdobycie oraz podwyższenie kategorii szachowych
* Aktywne spędzanie czasu wolnego.
2. ORGANIZATORZY
* Urząd Gminy w Czernikowie,
* Fundacja In Spe Toruń
* Zespół Szkół im. M. Kopernika w Czernikowie
* Szkoła Szachowa Gambit Toruń
* Kierownik zawodów –Andrejus Sivickis tel. 603770322, asivickis@gmail.com