Zaczynam rok szkolny 2022/23

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym 2022/2023 Fundacji In Spe pragnie zaproponować kontynuację współpracy w zakresie dodatkowych zajęć.
Jeśli Państwo wyrażacie chęć dalszej współpracy proszę o przesłanie listy nauczycieli którzy będą prowadzić zajęcia w Państwa szkole.
Wymagane informacje:
1. Imię i Nazwisko
2. Charakter prowadzonych zajęć: wyrównawcze – klas I-III, twórcze (pn. informatyka, szachy).
3. Ilość godzin w tygodniu
4. Dzień tygodnia, godzina, nr sali w której będą prowadzone zajęcia.

Mam prośbę, jeśli w tym roku do programu przystąpią nowi nauczyciele, to bardzo proszę o przygotowanie wypełnionego kwestionariusza osobowego w celu możliwości przygotowania umowy i rejestracji jej w US oraz ZUS.
Kwestionariusz znajduje się na stronie www.inspe.org w zakładce Dokumenty/do umów
http://inspe.org/do-umow

Po otrzymani listy nauczycieli, przygotuję umowy i dostarczę je do sekretariatu szkoły.
WAŻNE:
Nauczyciele będą mogli rozpocząć prowadzenie zajęć tylko i wyłącznie po podpisaniu umowy przez przedstawiciela Fundacji. Lekcje przeprowadzone przed datą podpisania umowy nie będą finansowane.