Zajęcia online

W zawiązku brakiem możliwości prowadzenia zajęć w szkole, zajęcia finansowane przez Fundację In Spe mogą być prowadzone w systemie zdalnym.