Zapraszamy na VII Czernikowski Festiwal Szachowy

1. CEL IMPREZY
* Popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
* Zdobycie oraz podwyższenie kategorii szachowych
* Aktywne spędzanie czasu wolnego.
2. ORGANIZATORZY
* Starostwo Powiatowe w Toruniu
* Urząd Gminy w Czernikowie,
* Fundacja In Spe Toruń
* Szkoła Podstawowa w Czernikowie
* UKS OPP Toruń
3. TERMIN, MIEJSCE
Termin: 01 -02.06.2019 r.
Sala gry : Szkoła Podstawowa w Czernikowie, ul. Szkolna 15 87-640 Czernikowo