Konkurs PM@SCHOOLS 2018/19

Celem Konkursu PM@Schools 2018/19 jest:
• Uświadomienie uczniom istnienia metodologicznego podejścia do zarządzaniem projektami.
• Zachęcenie uczniów do stosowania wybranych praktyk zarządzania projektami w życiu codziennym.
• Osiąganie większej sprawności przy pracy nad projektami w szkole i poza nią.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII-VIII

Nagrodzone zostaną osoby, które wykażą się największą kreatywnością oraz wiedzą z zakresu zarządzania projektami.
Nagrodą główną jest 4-dniowy rejs jachtem kabinowym po jeziorze Jeziorak oraz udziału w kursie żeglarskim z możliwością uzyskania uprawnień żeglarza jachtowego.

Szkolenia dla nauczycieli, którzy są chętni do prowadzenia grup uczniów uczestniczących w konkursie odbędzie się w sobotę 20 października w godzinach 09:00–17:00 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.

Szkoły chcące wziąć udział w konkursie proszone są o kontakt z Fundacją In Spe na email: biuro@inspe.org

Serdecznie zapraszamy.