PM@SCHOOLS 20118/19

Fundacja In Spe oraz PMI PC Oddział Kujawsko-Pomorskie ogłasza konkurs: PM@SCHOOLS 2018/19.
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich Szkół Podstawowych współpracujących z Fundacją In Spe.

Celem Konkursu PM@Schools 2017/18 jest:
• Uświadomienie uczniom istnienia metodologicznego podejścia do zarządzaniem projektami.
• Zachęcenie uczniów do stosowania wybranych praktyk zarządzania projektami w życiu codziennym.
• Osiąganie większej sprawności przy pracy nad projektami w szkole i poza nią.
Nagrodzone zostaną osoby, które wykażą się największą kreatywnością oraz wiedzą z zakresu zarządzania projektami.
Regulamin konkursu można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce: Dokumenty
Szkolenia dla nauczycieli, którzy są chętni do prowadzenia grup uczniów uczestniczących w konkursie odbędzie się 20.10.2018 godz. 09.00, sala 46
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. J. Gagarina 13a, 87-100 Toru.

Szkoły chcące wziąć udział w konkursie proszone są o kontakt z Fundacją In Spe na email: biuro@inspe.org

Serdecznie zapraszamy.