O fundacji

Fundacja In Spe powstała w celu wspomagania edukacji dzieci i młodzieży oraz zmniejszaniu nierówności w dostępie do edukacji.

Aktualności

05.01.2015 - 13:12

Fundacja wspiera turniej szachowy organizowany przez UKS "OPP" Toruń.

22.09.2014 - 08:18

Od września 2014r wprowadzamy program finansujący zajęcia wyrównawcze dla dzieci mające problemy z nauką w szkołach podstawowych dla klas I-V oraz dofinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci uzdolnionych startujących w różnych konkursach i olimpiadach edukacyjnych.

Strony