O fundacji

Fundacja In Spe powstała w celu wspomagania edukacji dzieci i młodzieży oraz zmniejszaniu nierówności w dostępie do edukacji.

Aktualności

14.01.2019 - 14:14

Celem konkursu „SOS Przyrodzie 2019" jest:
- Zwrócenia uwagi na problemy ekologiczne,
- Zaktywizowanie podopiecznych SOS Wioski Dziecięce w Polsce do szukania rozwiązań w celu poprawy lokalnego środowiska naturalnego,
- Prace projektowe wspierają pracę w grupach.

14.01.2019 - 12:59

Celem Konkursu SOS w Biznesie 2019 jest:
• Przekazanie podstaw wiedzy o przedsiębiorczości i budowanie świadomości biznesowej
• Praktyczna nauka przygotowania skróconego Biznes Planu (Planu działania przedsiębiorstwa)
• Uświadomienie uczniom istnienia metodologicznego podejścia do zarządzaniem projektami
• Osiąganie większej sprawności przy pracy nad projektami w szkole i poza nią
Uczestnicy konkursu:
Podopieczni Dziecięcych Wiosek SOS w Polsce.

08.10.2018 - 22:14

Szanowni Państwo,
w zakładce Dokumenty/PM@SCHOOLS 2018-19 umieszczona jest agenda szkolenia dla nauczycieli, którzy byli by chętni do udziału w tegorocznej edycji konkursu PM@SCHOOS 2018-19
http://inspe.org/konkurs-pmschools-201819-0
Serdecznie zapraszamy.

12.09.2018 - 13:24

Celem Konkursu PM@Schools 2018/19 jest:
• Uświadomienie uczniom istnienia metodologicznego podejścia do zarządzaniem projektami.
• Zachęcenie uczniów do stosowania wybranych praktyk zarządzania projektami w życiu codziennym.
• Osiąganie większej sprawności przy pracy nad projektami w szkole i poza nią.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII-VIII

09.09.2018 - 00:00

Serdecznie zapraszamy na V Czernikowski Festiwal Szachowy
1. CEL IMPREZY
* Popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
* Zdobycie oraz podwyższenie kategorii szachowych
* Aktywne spędzanie czasu wolnego.
2. ORGANIZATORZY
* Urząd Gminy w Czernikowie,
* Fundacja In Spe Toruń
* Zespół Szkół im. M. Kopernika w Czernikowie
* Szkoła Szachowa Gambit Toruń
* Kierownik zawodów –Andrejus Sivickis tel. 603770322, asivickis@gmail.com

Strony