O fundacji

Fundacja In Spe powstała w celu wspomagania edukacji dzieci i młodzieży oraz zmniejszaniu nierówności w dostępie do edukacji.

Aktualności

05.09.2019 - 00:00

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym 2019/2020 chciałbym w imieniu Fundacji In Spe zaproponować kontynuację współpracy w zakresie dodatkowych zajęć organizowanych w Państwa szkole a finansowanych przez fundację.
Jeśli Państwo wyrażacie chęć dalszej współpracy proszę o przesłanie listy nauczycieli którzy będą prowadzić zajęcia w Państwa szkole.
Wymagane informacje:
1. Imię i Nazwisko
2. Charakter prowadzonych zajęć: wyrównawcze – klas I-III, twórcze (pn. informatyka, szachy).
3. Ilość godzin w tygodniu

04.09.2019 - 00:00

Finaliści konkursu SOS w Biznesie zakończyli rejs na żaglowcu STS Fryderyk Chopin.
Ten tydzień na długo pozostanie w pamięci: znikający za rufą ląd, nocne wachty, klarowanie żagli na rejach, praca "na linach" i w kambuzie oraz wiele innych atrakcji dla większości były największą przygodą życia.
Podczas rejsu przepłynięto 352 Mm z Esbjergu do Scheveningen.

02.07.2019 - 15:31

Rejsem po jeziorze Jeziorak zakończyliśmy drugą edycję konkursu "SOS Przyrodzie"
Finaliści konkursu, podopieczni z Dziecięcych Wiosek SOS w Polsce wraz z opiekunami wzięli udział w rejsie żeglarskim.
Przez cztery dni jachty stały się naszym domem oraz środkiem transportu.

21.06.2019 - 00:00

W kończącym się roku szkolnym 2018/2019 we wszystkich zajęciach finansowanych przez Fundację In Spe udział wzięło około 1000 dzieci z 20 szkół.

18.05.2019 - 00:00

1. CEL IMPREZY
* Popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
* Zdobycie oraz podwyższenie kategorii szachowych
* Aktywne spędzanie czasu wolnego.
2. ORGANIZATORZY
* Starostwo Powiatowe w Toruniu
* Urząd Gminy w Czernikowie,
* Fundacja In Spe Toruń
* Szkoła Podstawowa w Czernikowie
* UKS OPP Toruń
3. TERMIN, MIEJSCE
Termin: 01 -02.06.2019 r.
Sala gry : Szkoła Podstawowa w Czernikowie, ul. Szkolna 15 87-640 Czernikowo

Strony