O fundacji

Fundacja In Spe powstała w celu wspomagania edukacji dzieci i młodzieży oraz zmniejszaniu nierówności w dostępie do edukacji.

Aktualności

09.09.2018 - 00:00

Serdecznie zapraszamy na V Czernikowski Festiwal Szachowy
1. CEL IMPREZY
* Popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
* Zdobycie oraz podwyższenie kategorii szachowych
* Aktywne spędzanie czasu wolnego.
2. ORGANIZATORZY
* Urząd Gminy w Czernikowie,
* Fundacja In Spe Toruń
* Zespół Szkół im. M. Kopernika w Czernikowie
* Szkoła Szachowa Gambit Toruń
* Kierownik zawodów –Andrejus Sivickis tel. 603770322, asivickis@gmail.com

05.09.2018 - 13:13

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym 2018/2019 chciałbym w imieniu Fundacji In Spe zaproponować kontynuację współpracy w zakresie dodatkowych zajęć organizowanych w Państwa szkole a finansowanych przez fundację.
Jeśli Państwo wyrażacie chęć dalszej współpracy proszę o przesłanie listy nauczycieli którzy będą prowadzić zajęcia w Państwa szkole.
Wymagane informacje:
1. Imię i Nazwisko
2. Charakter prowadzonych zajęć: wyrównawcze – klas I-III, twórcze (pn. informatyka, szachy).
3. Ilość godzin w tygodniu

01.09.2018 - 00:00

Zwycięzcy konkursów „PM@SCHOOLS” oraz „SOS Przyrodzie” organizowanych przez Fundację In Spe, wzięli udział w rejsie, który był główną nagrodą w obu konkursach.
Przez 4 dni uczestnicy rejsu mieli okazję zapoznać się z podstawami żeglarstwa, nauczyć się funkcjonowania, pracy i zabawy na ograniczonej powierzchni jachtu żaglowego.
Rejs odbył się w bardzo dobrej atmosferze, integrując ze sobą młodzież z różnych środowisk i rejonów Polski.

28.08.2018 - 00:00

W kończącym się roku szkolnym 2017/2018 we wszystkich zajęciach finansowanych przez Fundację In Spe udział wzięło około 1000 dzieci z 20 szkół

07.05.2018 - 12:45

Fundacja In Spe jest współorganizatorem IV Czernikowskiego Festiwalu Szachowego.
Turniej odbędzie się w dniach 02-03.06.2018 w Zespole Szkół im. Kopernika w Czernikowie, ul. Gimnazjalna 1. 87-640 Czernikowo
Turniej rozpocznie się Konferencją szachową i warsztatami z wicemistrzynią świata Alicją Śliwicką (szachistka powiatu toruńskiego)
Dokładne informacje na temat turnieju można znaleźć w Karcie Informacyjnej znajdującej się w zakładce Dokumenty/Turniej Szachowy
http://inspe.org/festiwal-szachowy-0

Strony