O fundacji

Fundacja In Spe powstała w celu wspomagania edukacji dzieci i młodzieży oraz zmniejszaniu nierówności w dostępie do edukacji.

Aktualności

08.10.2018 - 22:14

Szanowni Państwo,
w zakładce Dokumenty/PM@SCHOOLS 2018-19 umieszczona jest agenda szkolenia dla nauczycieli, którzy byli by chętni do udziału w tegorocznej edycji konkursu PM@SCHOOS 2018-19
http://inspe.org/konkurs-pmschools-201819-0
Serdecznie zapraszamy.

12.09.2018 - 13:24

Celem Konkursu PM@Schools 2018/19 jest:
• Uświadomienie uczniom istnienia metodologicznego podejścia do zarządzaniem projektami.
• Zachęcenie uczniów do stosowania wybranych praktyk zarządzania projektami w życiu codziennym.
• Osiąganie większej sprawności przy pracy nad projektami w szkole i poza nią.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII-VIII

09.09.2018 - 00:00

Serdecznie zapraszamy na V Czernikowski Festiwal Szachowy
1. CEL IMPREZY
* Popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
* Zdobycie oraz podwyższenie kategorii szachowych
* Aktywne spędzanie czasu wolnego.
2. ORGANIZATORZY
* Urząd Gminy w Czernikowie,
* Fundacja In Spe Toruń
* Zespół Szkół im. M. Kopernika w Czernikowie
* Szkoła Szachowa Gambit Toruń
* Kierownik zawodów –Andrejus Sivickis tel. 603770322, asivickis@gmail.com

05.09.2018 - 13:13

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym 2018/2019 chciałbym w imieniu Fundacji In Spe zaproponować kontynuację współpracy w zakresie dodatkowych zajęć organizowanych w Państwa szkole a finansowanych przez fundację.
Jeśli Państwo wyrażacie chęć dalszej współpracy proszę o przesłanie listy nauczycieli którzy będą prowadzić zajęcia w Państwa szkole.
Wymagane informacje:
1. Imię i Nazwisko
2. Charakter prowadzonych zajęć: wyrównawcze – klas I-III, twórcze (pn. informatyka, szachy).
3. Ilość godzin w tygodniu

01.09.2018 - 00:00

Zwycięzcy konkursów „PM@SCHOOLS” oraz „SOS Przyrodzie” organizowanych przez Fundację In Spe, wzięli udział w rejsie, który był główną nagrodą w obu konkursach.
Przez 4 dni uczestnicy rejsu mieli okazję zapoznać się z podstawami żeglarstwa, nauczyć się funkcjonowania, pracy i zabawy na ograniczonej powierzchni jachtu żaglowego.
Rejs odbył się w bardzo dobrej atmosferze, integrując ze sobą młodzież z różnych środowisk i rejonów Polski.

Strony